تبلیغات
یاهو
اخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
لینکدونی
لینکستان

2-در پنجره ای كه باز میشود Create a new connection را پیدا و بر روی آن كلیك كنید

3-در پنجره جدیدی كه باز میشود بر روی Nextكلیك كنید.

4-در پنجره جدید گزینه دوم یعنی
connect to the network at my workplace
را تیك بزنید و سپس در پایین صفحه بر روی
Next كلیك كنید

5-در پنجره جدید دوباره گزینه دوم را كه
Virtual Private Network connection
میباشد ، تیك زده و در پایین صفحه بر روی
Next كلیك كنید.


6-در صفحه جدید نامی دلخواه بجای Company name تایپ كنید
و در پایین صفحه بر روی
Next كلیك كنید.Next كلیك كنید.

7-در پنجره جدید گزینه اول كه
Do not dial the initial connection
میباشد را تیك بزنید و در پایین صفحه بر روی
Next كلیك كنید.

8- در كادری كه Host Name نام دارد باید هاست سرور جی باکسی که از سوی مسئوال سروربه شما داده می شود باید قرار داد

.9- كار ساخت كانكشن VPN در این مرحله با كلیك كردن بر روی Finish بپایان میرسد.

چنانچه میخواهید از كانكشنی كه برایVPN ساختید روی دسكتاپ Shortcut داشته باشید
قبل از كلیك كردن بر روی
Finish گزینه
Add a shortcut to this connection to my desktop
را تیك بزنید
.
VPN ساختید روی دسكتاپ Shortcut داشته باشید
قبل از كلیك كردن بر روی
Finish گزینه
Add a shortcut to this connection to my desktop
را تیك بزنید
.

10-بعد از كلیك كردن بر روی Finish پنجره كانكشنی را كه برای VPN ساختید باز میگردد.
قبل از اینكه یوزرنیم ، پسوردی را كه در پائین اعلام نموده ام را وارد كنید بر روی
Properties كلیك كنید.

11-در پنجره ای كه باز میگردد ابتدا بر روی Networking در بالای صفحه كلیك كنید
سپس بر روی گزینه
internet Protocol TCP/IP دبل كلیك نماییدinternet Protocol TCP/IP دبل كلیك نمایید

12-در این پنجره جدید بر روی Advanced كلیك كنید

13-در این صفحه تیك گزینه
Use defult gateway on remote network
را
بردارید و در پایین صفحه بر روی OK كلیك كنید

14.یوزر نیم و پسورد توسط ما برای شما ارسال میشود.
بعد از وارد کردن یوزر و پسورد و ذخیره ان بر روی کانکت کلیک کنید

15.چنانچه تمامی كارها را بدرستی انجام داده باشید از طریق كانكشن VPN به سرور متصل میشوید وآیكون مربوط به كانكشن VPN را كه دو كامپیوتر كوچك آبی رنگ است
در تولبار پایین دسكتاپ خواهید دید

توجه كنید كه هنگام وصل شدن به VPN فایروالها و آنتی ویروس را غیرفعال كنید

12-در این پنجره جدید بر روی Advanced كلیك كنید

13-در این صفحه تیك گزینه
Use defult gateway on remote network
را
بردارید و در پایین صفحه بر روی OK كلیك كنید

14.یوزر نیم و پسورد توسط ما برای شما ارسال میشود.
بعد از وارد کردن یوزر و پسورد و ذخیره ان بر روی کانکت کلیک کنید

15.چنانچه تمامی كارها را بدرستی انجام داده باشید از طریق كانكشن VPN به سرور متصل میشوید وآیكون مربوط به كانكشن VPN را كه دو كامپیوتر كوچك آبی رنگ است
در تولبار پایین دسكتاپ خواهید دید

توجه كنید كه هنگام وصل شدن به VPN فایروالها و آنتی ویروس را غیرفعال كنید

10-بعد از كلیك كردن بر روی Finish پنجره كانكشنی را كه برای VPN ساختید باز میگردد.
قبل از اینكه یوزرنیم ، پسوردی را كه در پائین اعلام نموده ام را وارد كنید بر روی
Properties كلیك كنید.

11-در پنجره ای كه باز میگردد ابتدا بر روی Networking در بالای صفحه كلیك كنید
سپس بر روی گزینه
internet Protocol TCP/IP دبل كلیك نماییدinternet Protocol TCP/IP دبل كلیك نمایید

12-در این پنجره جدید بر روی Advanced كلیك كنید

13-در این صفحه تیك گزینه
Use defult gateway on remote network
را
بردارید و در پایین صفحه بر روی OK كلیك كنید

14.یوزر نیم و پسورد توسط ما برای شما ارسال میشود.
بعد از وارد کردن یوزر و پسورد و ذخیره ان بر روی کانکت کلیک کنید

15.چنانچه تمامی كارها را بدرستی انجام داده باشید از طریق كانكشن VPN به سرور متصل میشوید وآیكون مربوط به كانكشن VPN را كه دو كامپیوتر كوچك آبی رنگ است
در تولبار پایین دسكتاپ خواهید دید

توجه كنید كه هنگام وصل شدن به VPN فایروالها و آنتی ویروس را غیرفعال كنید

12-در این پنجره جدید بر روی Advanced كلیك كنید

13-در این صفحه تیك گزینه
Use defult gateway on remote network
را
بردارید و در پایین صفحه بر روی OK كلیك كنید

14.یوزر نیم و پسورد توسط ما برای شما ارسال میشود.
بعد از وارد کردن یوزر و پسورد و ذخیره ان بر روی کانکت کلیک کنید

15.چنانچه تمامی كارها را بدرستی انجام داده باشید از طریق كانكشن VPN به سرور متصل میشوید وآیكون مربوط به كانكشن VPN را كه دو كامپیوتر كوچك آبی رنگ است
در تولبار پایین دسكتاپ خواهید دید

توجه كنید كه هنگام وصل شدن به VPN فایروالها و آنتی ویروس را غیرفعال كنید

7-در پنجره جدید گزینه اول كه
Do not dial the initial connection
میباشد را تیك بزنید و در پایین صفحه بر روی
Next كلیك كنید.

8- در كادری كه Host Name نام دارد باید هاست سرور جی باکسی که از سوی مسئوال سروربه شما داده می شود باید قرار داد

.9- كار ساخت كانكشن VPN در این مرحله با كلیك كردن بر روی Finish بپایان میرسد.

چنانچه میخواهید از كانكشنی كه برایVPN ساختید روی دسكتاپ Shortcut داشته باشید
قبل از كلیك كردن بر روی
Finish گزینه
Add a shortcut to this connection to my desktop
را تیك بزنید
.
VPN ساختید روی دسكتاپ Shortcut داشته باشید
قبل از كلیك كردن بر روی
Finish گزینه
Add a shortcut to this connection to my desktop
را تیك بزنید
.

10-بعد از كلیك كردن بر روی Finish پنجره كانكشنی را كه برای VPN ساختید باز میگردد.
قبل از اینكه یوزرنیم ، پسوردی را كه در پائین اعلام نموده ام را وارد كنید بر روی
Properties كلیك كنید.

11-در پنجره ای كه باز میگردد ابتدا بر روی Networking در بالای صفحه كلیك كنید
سپس بر روی گزینه
internet Protocol TCP/IP دبل كلیك نماییدinternet Protocol TCP/IP دبل كلیك نمایید

12-در این پنجره جدید بر روی Advanced كلیك كنید

13-در این صفحه تیك گزینه
Use defult gateway on remote network
را
بردارید و در پایین صفحه بر روی OK كلیك كنید

14.یوزر نیم و پسورد توسط ما برای شما ارسال میشود.
بعد از وارد کردن یوزر و پسورد و ذخیره ان بر روی کانکت کلیک کنید

15.چنانچه تمامی كارها را بدرستی انجام داده باشید از طریق كانكشن VPN به سرور متصل میشوید وآیكون مربوط به كانكشن VPN را كه دو كامپیوتر كوچك آبی رنگ است
در تولبار پایین دسكتاپ خواهید دید

توجه كنید كه هنگام وصل شدن به VPN فایروالها و آنتی ویروس را غیرفعال كنید

12-در این پنجره جدید بر روی Advanced كلیك كنید

13-در این صفحه تیك گزینه
Use defult gateway on remote network
را
بردارید و در پایین صفحه بر روی OK كلیك كنید

14.یوزر نیم و پسورد توسط ما برای شما ارسال میشود.
بعد از وارد کردن یوزر و پسورد و ذخیره ان بر روی کانکت کلیک کنید

15.چنانچه تمامی كارها را بدرستی انجام داده باشید از طریق كانكشن VPN به سرور متصل میشوید وآیكون مربوط به كانكشن VPN را كه دو كامپیوتر كوچك آبی رنگ است
در تولبار پایین دسكتاپ خواهید دید

توجه كنید كه هنگام وصل شدن به VPN فایروالها و آنتی ویروس را غیرفعال كنید

10-بعد از كلیك كردن بر روی Finish پنجره كانكشنی را كه برای VPN ساختید باز میگردد.
قبل از اینكه یوزرنیم ، پسوردی را كه در پائین اعلام نموده ام را وارد كنید بر روی
Properties كلیك كنید.

11-در پنجره ای كه باز میگردد ابتدا بر روی Networking در بالای صفحه كلیك كنید
سپس بر روی گزینه
internet Protocol TCP/IP دبل كلیك نماییدinternet Protocol TCP/IP دبل كلیك نمایید

12-در این پنجره جدید بر روی Advanced كلیك كنید

13-در این صفحه تیك گزینه
Use defult gateway on remote network
را
بردارید و در پایین صفحه بر روی OK كلیك كنید

14.یوزر نیم و پسورد توسط ما برای شما ارسال میشود.
بعد از وارد کردن یوزر و پسورد و ذخیره ان بر روی کانکت کلیک کنید

15.چنانچه تمامی كارها را بدرستی انجام داده باشید از طریق كانكشن VPN به سرور متصل میشوید وآیكون مربوط به كانكشن VPN را كه دو كامپیوتر كوچك آبی رنگ است
در تولبار پایین دسكتاپ خواهید دید


دانلوددرباره وبلاگ


منتظر کسی باش که اگه حتی در ساده ترین لباس بودی، حاضر باشه تو رو به همه دنیا نشون بده وبگه که: "این دنیای منه"
نظر سنجی
 • در مورد وبلاگ نظرتون بگید ؟

 • امار سایت
  بازدیدهای امروز : نفر
  بازدیدهای دیروز : نفر
  كل بازدیدها : نفر
  بازدید این ماه : نفر
  بازدید ماه قبل : نفر
  تعداد نویسندگان : عدد
  كل مطالب : عدد
  آخرین بروز رسانی :